Croatian(HR)English (United Kingdom)
 • SKINY
 • SALSA
 • TAKKO
 • HOGL
 • KONFADA
 • TISKARA ZAGREB
 • HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ (adaptacija održavanje)
 • KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA (održavanje)
 • KNJIŽNICE V.NAZORA
 1. - Vodovodna 13 (adaptacija)
 2. - Ilica 163 (adaptacija)
 3. - Ilica 321a (adaptacija)
 4. - Ilica 513 (adaptacija)
 5. - ulica grada Gvaldo Tadino 4 (adaptacija)
 6. - Podsusedski trg 4 (adaptacija)
 7. - Gajnice Meksička (adaptacija)
 8. - Trg I. Kukuljevića (nadogradnja novog dijela)
 • KNJIŽNICE M.DRŽICA
 1. - Držićeva 10 (adaptacija)
 2. - Grada Vukovara 222 (izmjena i nadogradnja rasvjete)
 3. - V. Ruždjaka (izrada nove knjižnice)
 4. - Lj. Šram (održavanje)
 • KNJIŽNICA I.G.KOVAČIĆA
 1. - Grada Vukovara 35 (adaptacija)
 • KNJIŽNICA B.OGRIZOVIĆA
 1. - Preradovićeva (adaptacija)
 2. - Masarikova (adaptacija)
 • M.J.ZAGORKA (servis i održavanje)
 • NOVI ZAGREB (adaptacija)
 • SAVSKI GAJ (adaptacija)
 • PREČKO (adaptacija)
 • VOLTINO (adaptacija)
 • KNEŽIJA (adaptacija)
 • SESVETE (adaptacija)
 • KNJIŽNICE A. CESARCA
 1. - Radauševa (adaptacija)
 2. - Maksimirska (adaptacija)
 3. - Petrova (adaptacija)
 • S.S. KRANJČEVIĆ (adaptacija)
 • DUBRAVA (adaptacija)
 • KOMOT(adaptacija zgrade 5 katova, izrada pogona za proizvodnju hig. uložaka)
 • KANDIT (svi prostori i održavanje)
 • KEMIG (adaptacija)
 • BADEL (pogon prerade grožđa Zelina)
 • CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR (održavanje)
 • CENTAR ZA KULTURU N. ZAGREB (kotlovnica)
 • CENTAR ZA KULTURU SESVETE ( adaptacija )
 • CENTER ZA ODGOJ SLAVA RAŠKAJ ( kotlovnica )
 • PLIVA Baruna Filipovića (izrada vanjske rasvjete i servis)
 • PLIVA Grada Vukovara (servis, kontrola prolaska i video nadzor)
 • PLIVA Savski Marof (vanjska rasvjeta)
 • GALERIJA FRANGEŠ (servis)
 • GALERIJE GRADA ZAGREBA (adaptacija)
 • GALERIJA SUVREMENE UMJETNOSTI (adaptacija)
 • GETRO (dio elektro radova)
 • GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA
 • MUZEJ TUROPOLJA (adaptacija)
 • NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE
 • KAZALIŠTE ŽAR PTICA (održavanje)
 • TRGOVAČKI SUD (višegodišnje održavanje i adaptacije)
 • UČITELJSKI DOM (održavanje)
 • SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU (održavanje)
 • SINDIKAT RADNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (održavanje)
 • ZAJEDNICE OSNOVNIH ŠKOLA (održavanje)
 • VRTIĆ Ljubijska (kotlovnica)
 • VRTIĆ Kozari bok (kotlovnica)
 • MINISTARSTVO OBRANE
 • KEMIKA (gromobranska instalacija)
 • KAZALIŠTE KOMEDIJA (servis ex opreme)
 • STROJKOM (održavanje)
 • MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 • EL-MA KURTALJ (proizvodno skladišna hala)
 • ZAGREBAČKA PIVOVARA (adaptacija dijelova pivovara u Ilici)
 • MERKATOR FRIZERSKI SALON (novo)
 • DOM CASNIH SESTARA Nova Ves
 • DOM CASNIH SESTARA Petrova
 • ŠVEDSKO VELEPOSLANSTVO
 1. - Frankopanska 22
 2. - Slavujevac
 • CASTELUM CENTAR HT (informatička mreža, preko 30 000m instalacije)
 • PROS-PRES-REKORD (informaticka mreža)
 • HT Savska (jaka i slaba struja te informatika)
 • HRVATSKA VODOPRIVREDA
 1. - Av. Grada Vukovara
 2. - Hruščica
 • CAFE BAR MOZART Tkalčićeva
 • CAFE BAR BAUCAFE Bauhaus
 • PIZZERIJA PAPRIKA Av. Dubrava
 • CAFE BAR IMPERIJA Av. Dubrava
 • AGRAM TEKSTIL (uredi i trgovine)
 • Butik MARCELA Dežmanov prolaz
 • MARASKA ZADAR poslovnica Zagreb
 • STAMBENA ZGRADA Vinceta od Kastva (sanacija gromobranske instalacije)
 • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. PAR
 • TURISTIČKA AGENCIJA SPEKTAR (informatička instalacija)
 • ZRAČNA LUKA ZAGREB PRODAJNI PROSTOR
 • VELEPROMET
 • TIM KABEL (uredi i veleprodaja)
 • METRO (video nadzor ,FITTICH)
 • EUROHERC (video nadzor i protuprovala ,FITTICH)
 • STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE
 1. - Srebrenjak
 2. - Križnog puta
 3. - Teškovec
 4. - Gračani
 5. - Bukovac ...........
 • SALON YAMAHA
 • ZAVOD ZA FOTOGRAFIJU
 • HYPO BANKA
 • ODAŠILJAČ PLJEŠIVICA
 • FUNDACIJA IVANA MEŠTROVICA
 • UDRUGA ZA PRAĆENJE IZBORA ''GONG ''
 
References
CASTELUM CENTAR HT (computer networks, more than 30 000m of installations)

PROS-PRES-REKORD (information network)

HT Savska (strong and weak electricity, and computer networks)

HRVATSKA VODOPRIVREDA

AGRAM TEKSTIL (offices and shops)

CAFE BAR MOZART Tkalčićeva

CAFE BAR BAUCAFE Bauhaus

Pizza PAPRIKA Av. Dubrava

CAFE BAR IMPERIJA Av. Dubrava

DENTAL CLINIC Dr. PAR

MARASKA ZADAR poslovnica Zagreb

BUILDING Vinceta od Kastva (repair lightning conductors installation)

TRAVEL AGENCY SPEKTAR (information network)

AIRPORT ZAGREB RETAIL SPACE

VELEPROMET

TIM KABEL (offices and wholesale)

METRO (video surveillance ,FITTICH)

EUROHERC (video surveillance and anti-burglary ,FITTICH)

BUSINESS RESIDENTIAL BUILDINGS

CROATIAN SCHOOL MUSEUM

SALON YAMAHA

DEPARTMENT OF PHOTOGRAPHY

HYPO BANK

TRANSMITTER PLJEŠIVICA

FOUNDATION IVANA MEŠTROVICA

ASSOCIATION FOR MONITORING THE ELECTION ''GONG ''

More...
Licence
Image gallery
galerija slika